Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN BED & BREAKFAST KLEIN BATTUM.
Bed & Breakfast Klein Battum hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn van kracht vanaf het moment van reservering tot en met het verblijf in onze B&B.

1. Algemeen.

•Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast Klein Battum, Järpenbacken 3, 457 91 Tanumshede (Zweden)
•Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
•Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
•Huurders dienen een vaste woon-of verblijfplaats te hebben.
•De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
•Alle risico's met betrekking tot een verblijf in Bed & Breakfast “Klein Battum” zijn voor rekening van de gebruikers.
•Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
•Gasten dienen instructies van de eigenaar op te volgen.
•De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast “Klein Battum” ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
•De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
•Gasten van Bed & Breakfast “Klein Battum” dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.
•Han en Inez Baltes zijn de eigenaars en beheerders van Bed & Breakfast “ Klein Battum” , verder overwegend aangeduid als eigenaar. De eigenaar kan zich laten vervangen.

2.Reservering en bevestiging.

• Voor het reserveren van een verblijf in Bed & Breakfast “Klein Battum” worden geen extra kosten in rekening gebracht.
•De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via Booking.com worden aangegaan.
•Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bed & Breakfast “Klein Battum” een bevestiging (mits plaats beschikbaar) en is de reservering definitief . (uitzondering hierop is een reservering via Booking.com; deze is direct definitief)
•Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

3. Betaling particulieren.

•De verblijfskosten in Bed & Breakfast “Klein Battum” dienen bij aankomst cash, per pin/creditcard of Swish te worden voldaan. Het is niet mogelijk deze aan het einde van het verblijf te voldoen.
•Bij een reservering vanaf 7 dagen en langer, kan de eigenaar een aanbetaling vragen van 50% van de overeengekomen huurprijs.
•De tarieven vindt u o.a. terug op onze website.

4. Betaling zakelijk.

•De verblijfskosten in B&B “Klein Battum” dienen bij aankomst cash, per pin/creditcard of Swish te worden voldaan. In overleg is het mogelijk per factuur te betalen. Deze facturen dienen wel binnen 7 dagen voldaan te zijn. Als zakelijke gast voorzien wij u altijd van een factuur.

5. Annuleringen en/of no show (niet komen zonder annulering)

•Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden.
•Bij annulering en no show betaalt de contractant een vergoeding aan de eigenaar.
Deze vergoeding bestaat uit:
1. Tot één dag voor ingangsdatum is de annulering kosteloos.
2. Bij annuleringen no show op de dag zelf is 100% van het bedrag verschuldigd.

•Het bij punt 2 verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op het rekening nummer: SE72 8000 0835 1900 3852 7222 ten name van I.J. Baltes-Alten. U ontvangt indien nodig hiervoor een factuur. Deze dient u binnen 7 dagen te voldoen.
•Wanneer er een voorschot door contractant is betaald, zal deze evenredig aan ovenstaande worden terugbetaald door eigenaar.

6. Sleutel B&B.

• Als gast ontvangt u een sleutel van de B&B. Deze levert u weer in bij vertrek. Als gast bent u zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de toegangsdeur van de B&B.
•Verlies van de sleutel is voor kosten van contractant (€ 25,-) en zal bij uitchecken cash, pin/creditcard of Swish door contractant voldaan worden.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Aankomst en vertrek:
•Op de dag van aankomst kunt u vanaf 16.00 uur uw verblijf gebruiken.
•Op de dag van vertrek dient het verblijf om 10.00 uur vrij te zijn.
•Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
•Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

Ontbijt:
•Het ontbijt wordt in overleg tussen 7.00 en 9.30 uur geserveerd. In het weekend tussen 8.00 en 9.30 uur.
•Indien gewenst is het mogelijk om zelf uw ontbijt op een vroeger tijdstip te verzorgen.

Uw verblijf:
•Geluidsoverlast,met name tussen 23.00 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen.
•Gebruik door derden van het verblijf is niet toegestaan.
•Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de Bed & Breakfast.
•Voertuigen kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaatsen op het eigen terrein van de Bed & Breakfast, voor zover er ruimte is.
•Afval dient in het vuilnisbak/container te worden gedeponeerd.
•De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de eigenaar.
•Huisdieren zijn in Bed & Breakfast “Klein Battum” niet toegestaan.
•Roken in Bed & Breakfast “Klein Battum” is niet toegestaan. Indien dit wordt geconstateerd zal er een vergoeding van SEK 500,- in rekening worden gebracht.